Homeopatian kehitys

Saksalaista lääkäriä, tutkijaa ja kemistiä Samuel Hahnemannia (1755-1843) pidetään homeopatian perustajana. Homeopatia tulee kreikan kielen sanoista homois (samanlainen) ja pathos (kärsimys, "tauti"). Homeopatia siis tarkoittaa hoitamista sellaisella aineella, joka on sairauden kaltainen. Samanlainen parantaa samanlaisen. Hahnemann aloitti muutamien lääkärikollegojensa kanssa myös systemaattiset lääkeainekokeet terveille ihmisille saadakseen selville mitä oireita eri lääkeaineet voivat aiheuttaa ja parantaa. Näitä lääkeainekokeiluja on nyt tehty vapaaehtoisille terveille kokeilijoille lähes 200 vuotta. tänä aikana homeopaattisten lääkkeiden valmistus on kehittynyt ja kokemus kliinisestä käytöstä lisääntynyt.

Homeopaattisten lääkkeiden alkuperä ja valmistus

Homeopaattiset lääkkeet valmistetaan standardisoidun farmacopean HAB:n, (Homeopathische Arzeneimittel Buch) mukaan. Yleisiä lääkkeiden valmistussääntöjä noudatetaan, kuten GMP (good manufactoring practice) ja GLP (good laboratory practice). Ne takaavat lääkkeiden puhtauden ja siisteyden. Raaka-aineet saadaan useimmin luonnosta, kasveista, mineraaleista tai eläineitteistä, esim. ampiaisen myrkky, käärmeenmyrkky yms. Käytössä on myös bakteereja tai viruksia sisältäviä desinfioituja/ steriloituja taudin eritteitä. Näitä homeopaattisia aineita nimitetään nosodeiksi.

Valmistusperiaate

Homeopaattisten lääkkeiden valmistus tapahtuu laimentamalla alkutinktuuraa vesialkoholiliuokseen, tavallisimmin suhteessa 1:10 tai 1:100 ns. D ja C potenssit. Potensoinnilla tarkoitetaan laimennussarjojen yhteydessä tapahtuvaa voimakasta ravistamista. Kirjainmerkintä kertoo laimennussuhteesta ja numero kirjaimen jälkeen osoittaa ravistamiskertojen määrän. Valmis laimennos voidaan imeyttää esim. kuvan sokeriruo'osta valmistettuihin pillereihin tai käyttää tinktuurana.